LIVE2LEAD lyderystės konferencija 2018

Renginio partenrinės programos, informacinių ir įvaizdinių maketų dizainas spaudai (plakatai, dalyvių akreditacija, renginio leidinys, dalomoji medžiaga, roll up stendai), sertifikatams internete, interneto skydeliams ir socialiniams tinklams.